Naiset eivät kaipaa korulauseita, vaan äänen yhteiskunnassa

Laura Ala-Kokko on Vihreät Naiset ry:n varapuheenjohtaja. Ala-Kokko on ehdolla Seinäjoelta tulevissa kuntavaaleissa.

“Pidä ruususi. Kuuntele sen sijaan, mitä minä sanon” kirjoittaa Märta Tikkanen vuonna 1979 kirjoittamassaan romaanissa Vuosisadan rakkaustarina. Kirja on ilmestynyt syntymävuotenani ja yhä meille tarjotaan naistenpäivänä ruusuja ja kauniita sanoja, ei lisää tilaa yhteiskunnassa.

Älä ymmärrä väärin. Rakastan ruusuja. Tai no, pidän enemmän tulppaaneista ja neilikoista, mutta kukat ylipäätään ovat ihania. Naistenpäivän perimmäinen ajatus ei kuitenkaan ole naisen hemmotteleminen, vaan naisten oikeuksien, ihmisoikeuksien, esiin tuominen ja edistäminen. Ja ihmisoikeuksia minä rakastan paljon enemmän kuin ruusuja.

Niin Suomessa kuin kansainvälisestikin naisten oikeuksissa ja asemassa on valtavasti parantamisen varaa. Katsotaan kuitenkin tällä kertaa lähemmäs, Etelä-Pohjanmaalle. Kuuluuko naisten ääni meidän maakunnassamme?

Kun tarkastellaan tilastoja kuntien päättäjistä, näyttää tilanne aika synkältä. Etelä-Pohjanmaalla on 18 kuntaa, joista 12:sta yli 70 prosenttia valtuutetuista on miehiä. Vain kahdessa kunnassa päästään yli perinteisesti tasa-arvon mittarina pidetyn 60/40 jakauman. Naisia on enemmistö vain yhdessä kunnassa, Ähtärissä. Koko maakunnan kuntapäättäjistä siis alle kolmasosa on naisia.

Synkin tilanne on Karijoella, jossa valtuutetuista vain 13 prosenttia on naisia. Naisia on siis valtuustossa kaksi.

Voiko keski-ikäisten miesten joukko todella edustaa kaikkia etelä-pohjalaisia? Tietävätkö he varmasti parhaiten, mihin suuntaan vaikkapa nuoret tahtovat kunnan kehittyvän, tai millaisia palveluita lapsiperheet kaipaavat? Kunnalle on todellinen ongelma, jos kuntalaisia edustaa joukko hyvin samankaltaisia ihmisiä.

Yhteisistä asioista päättämään tarvitaan mahdollisimman monenlaisia ihmisiä. Tarvitaan erilaisista taustoista tulevia, eri sukupuolia, eri ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Vain siten voidaan luottaa siihen, että mahdollisimman monen kuntalaisen tarpeet ja toiveet tulevat otetuksi huomioon päätöksenteossa. Vain siten voidaan varmistaa, että kunta pysyy houkuttelevana ja viihtyisänä paikkana kaikenlaisille ihmisille. 

Tee tänä vuonna naistenpäivän lupaus ja etsi tulevilta kuntavaalilistoilta ehdokas, joka edustaa vähemmistöä kuntasi tämän hetkisten päättäjien joukossa. On nimittäin päivänselvää, että päteviä ja osaavia ehdokkaita löytyy myös esimerkiksi nuorista naisehdokkaista.

Anna tänä naistenpäivänä ruusujen ja kauniiden puheiden sijaan naisille enemmän tilaa yhteiskunnassa.

Kirjoittaja on feministi Seinäjoelta ja valtakunnallisen Vihreät Naiset ry:n 1. varapuheenjohtaja