Kotihoitoa on kehitettävä rohkeasti Etelä-Pohjanmaalla

Tiina Kankaanpää on kurikkalainen järjestöaktiivi sekä toimitusjohtaja. Hän on myös ehdolla aluevaaleissa.

Kotisairaanhoitoa ja muita kotiin tuotavia palveluja on uudistettava ennakkoluulottomasti niin, että ihmiset voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Jokaisella pitää olla myös mahdollisuus valita, muuttaako palvelujen äärelle kuntien keskuksiin, vai hankkiiko omatoimisesti lisäapua nykyiseen kotiin. Ikääntymisen myötä myös muistisairaudet lisääntyvät ja tehostetun palveluasumisen hoivakotipaikkoja ei riitä kaikille. Siksi tarvitsemme kaikki tahot mukaan hoivatalkoisiin. Julkinen ja yksityinen palvelu ei saa olla toistensa kilpailijoita. Myös muut toimijat on otettava mukaan.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon pitää valita sellaisia henkilöitä, joilla on rohkeutta kehittää palveluja täysin uudella tavalla. Palvelujen kirjo voi olla mitä tahansa yhteisruokailujen järjestämisestä henkilökohtaisiin palveluihin. Myös helppokäyttöiset uudet digitaaliset palvelut ja pitää ottaa epäröimättä käyttöön. Rahaa säästyy, kun osa hoivakäynneistä voidaan hoitaa videopuheluiden välityksellä tavanomaisten kotona käyntien lisäksi.

Kuntiin kannattaa rakentaa uusia esteettömiä ja yhteisöllisiä asuinympäristöjä. Tulevaisuuden koti sijaitsee talossa tai korttelissa, jossa on mahdollista tavata muita ihmisiä, harrastaa, liikkua ja kuntoutua yksin tai ryhmissä. Hissit, ovet ja lukitukset ovat automaattisesti ohjattuja. Erilaisia kaatumisen tunnistavia, tai asunnossa liikkumisen seurantalaitteita voidaan laittaa jo enemmän hoivaa tarvitsevien asuntoihin turvaa tuomaan. Oma kotihoidon tiimi pyörii lähistöllä aamusta iltaan ja vartiointipalvelu turvaa yöaikaisen avun saannin.

Myös Ikääntyneiden ihmisten nykyiset asunnot pitää muuttaa turvallisiksi. Varsinkin syrjäkylillä asuville on kehitettävä uusia, pelastustoimen avulla kehitettyjä palveluja. Sopimuspalokuntalaiset voivat opastaa ja kouluttaa ihmisiä siinä, miten oma koti saadaan turvallisemmaksi. Paikannuspalvelu ja selkeät opasteet tuovat avun varmemmin ja nopeimmin perille silloin kun hätä on suurin.

Kyläyhdistykset ja vammaisjärjestöt pitää ehdottomasti ottaa mukaan hoivapalvelujen kehittämistyöhön, sillä heillä on mahdollisuus tuoda tietoa, toimintaa ja vertaistukea ihmisten arkeen. Kolmas sektori on se taho, jolla on jo valmiit ohjelmat, projektit ja ajatukset siitä, mitä tehdään. Tarvitaan vain kohdeyleisö ja maksuttomat, esteettömät tilat missä voimme kokoontua.

Kotihoidon kehittämisen tavoitteena on ennalta ehkäistä yksinäisyyttä ja siitä aiheutuvia mielenterveysongelmia. Siinä työssä me jokainen voimme myös auttaa. Ollaan siis avuliaita naapureita, sukulaisia, tuttavia ja ystäviä kohtaan. Ollaan kiinnostuneita ja sopivasti uteliaita miten ikääntynyt pärjää. Tarjotaan kyytiä tai kauppa-apua. Annetaan pieniin askareisiin auttavaa kättä.

Ja ennen kaikkea pysähdytään kuuntelemaan vastausta kysymykseen: Mitä sinulle tänään kuuluu?

Tiina Kankaanpää,
Kurikka