Mera språk åt folket!

Att kommentera Sannfinländarnas finskhetsprogram känns som att slå in en öppen dörr vid det här laget. Som andra redan konstaterat upplevs deras påståenden mer som hets än ett vettigt resonemang och de vilar heller inte på någon solid forskning och kunskap. Faktum kvarstår ändå att många upplever förmånen att få lära sig språk i skolan som något betungande och negativt.

Jag hade själv stora svårigheter att lära mig finska i skolan. Den säregna grammatiken tillsammans med orden som inte liknar något annat språk blev en enda röra i mitt huvud. Ändlösa ordlistor och otaliga ändelser gjorde att motivationen sjönk till noll och med den följde betygen. Det hjälper ju inte att aldrig ha användning för språket heller, man klarar sig bra på svenska i Österbotten.

Det var inte förrän jag fick ett butiksjobb i Vasa jag blev tvungen att ge service på finska. Då dök motivationen att lära sig upp och språket började få fäste i mig. Sakta men säkert ökar ordförrådet och självförtroendet stiger. När jag sen bodde i Sverige några år infann sig en överraskande patriotism och stoltheten över Finland och finska kulturen och språket ökade. Idag kan jag stolt säga att jag klarar mig bra på finska, även om det fortfarande är en utmaning.

Jag tror många finlandssvenskar kan känna igen sig i det här. Och naturligtvis är situationen likadan för finskspråkiga som ska lära sig svenska. Man ser inte poängen och motivationen tryter. Det är här vi behöver satsa om vi vill öka förståelsen för varandra över språkgränsen. Hur höjer vi motivationen för eleverna? Hur kan vi göra det kul att lära sig språk?

Det allra bästa är ju när språket kommer på köpet medan man gör något annat. Engelskan går lätt för de allra flesta unga idag eftersom det är vad som dominerar på sociala medier och i spelvärlden. Gillar man manga lär man sig fort japanska. Kunde populärkultur hjälpa till att få upp intresset för finskan och svenskan också?

Jag skyller inte på lärarna, de gör sitt bästa utifrån de redskap de har till hands. Det är dem vi ska hjälpa och ge verktyg baserade på de senaste forskningsresultaten inom utbildning. Ny teknologi ger nya möjligheter, större flexibilitet och mer individuella lärostigar. Här ska vi göra medvetna satsningar inom skolväsendet. Även utbytesprogrammen över språkgränsen, vilka har gett positiva erfarenheter, kunde utvecklas ytterligare.

Ett språk är en ynnest att bära med sig genom livet. Låt oss ge så många vi kan åt våra barn.

Text släpptes på Vasabladet den 4.10.2022

Jonathan Hemming
Riksdagsvalskandidat
De Gröna