Aika luottaa, perustulolta lupa odottaa paljon.

10872098_10152675812297023_2140225088_nSuomen sosiaalijärjestelmä on pitkään raahautunut muuttuvan maailman perässä, kykenemättä itse muuttumaan. Sosiaaliturva Suomessa on luotu maailmaan, jossa lapsi menee kouluun, koulusta töihin, ja töistä eläkkeelle. Se ei luontevasti auta ihmistä joka tekee projektitöitä, pätkätöitä tai tahtoo katkaista oman työttömyytensä ryhtymällä yrittäjäksi. Suomalaiseen sosiaaliturvaan kuuluu tällä hetkellä olennaisena osana kannustinloukku, joka tekee työn vastaanottamisen jopa taloudellisesti kannattamattomaksi.

Siitä huolimatta, että hallitusohjelmaa voi kritisoida monesta asiasta, on sinne löytänyt tiensä ainakin yksi positiivinen asia: perustulokokeilu. Perustuloon siirtyminen paitsi tekee työn vastaanottamisesta aina kannattavaa, on se myös aito ja todellinen norminpurkuteko.

Vihreiden mallissa perustulo korvaisi sosiaaliturvan minimietuudet, jotka tällä hetkellä ovat kaikkien saatavilla, mutta massiivisen byrokratian takana. Vaikka niihin kaikilla on periaatteessa oikeus, voi väärä päätös väärässä kohdassa kuitenkin tiputtaa ihmisen täysin sosiaaliturvan ulkopuolelle. Tällainen teko on esimerkiksi yrittäjäksi ryhtyminen tai paperin väärin täyttäminen. Sellainen ei sosiaaliturvamme voi olla.

Uskon siihen, että perustulolla vähennettäisiin työttömyyttä ja lisättäisiin ihmisten hyvinvointia ja sitä kuuluisaa turhaa byrokratiaa. Kokeiltava malli on valittava huolella, siihen on ottava mukaan tarpeeksi iso ja kattava joukko ihmisiä erilaisista elämäntilanteista, ja sen on oltava tarpeeksi pitkäkestoinen.

Koska perustulokokeilu poistaisi kannustinloukut, uskon että se myös auttaisi esimerkiksi syrjäytymisvaarassa olevia nuoria. Jatkossa on erityisesti kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kaikille ainoa ongelma työnhaussa ole talouden mahdollinen heilahtaminen miinuspuolelle. Maassamme on nuoria, joille työn hakeminen on vaikeaa tai lähes mahdotonta muista syistä, ja on varmistettava, että tulevaisuudessakin löydämme nämä henkilöt ajoissa. Meidän on löydettävä keinot ja rakennettava järjestelmät jotka auttavat ja löytävät apua tarvitsevat, vaikka perustulon saamiseksi ei ilmoittautumisvelvollisuutta olisikaan.

Vaikka pelko siitä, että apua ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten löytäminen saattaa tulla hieman vaikeammaksi, uskon että huomattavasti useampi yksilö hyötyy perustulosta. Työhalut eivät ole ongelma vaan se ettei töitä ennestäänkin pienten tulojen tippumisen pelossa pysty ottamaan vastaan. Perhe kun on ruokittava joka päivä. Järjestelmämme perustuu nyt epäluottamukseen niitä muita kohtaan, jotka elelevät verorahoillamme. Meistä kuka tahansa voi kuitenkin pudota työttömyyteen. Kuinka moni meistä uskoo, että työttömäksi joutuessaan alkaisi lepäillä laakereillaan ilman huolen häivää? Jos et usko sitä itsestäsi, olisi jo aika luottaa vähän muihinkin. Annetaan perustulolle mahdollisuus.

Laura Ala-Kokko
Vaasan vaalipiirin vihreiden puheenjohtaja
Vaasan kaupunginvaltuutettu