Språkpolitiken är en viktig del av kommunalpolitiken

Den unika språkkulturen i Österbottens kommuner är en stor rikedom som man måste hålla fast vid. Flerspråkighetens ställning i kommunerna är redan stark, men den måste även i fortsättningen bibehållas. Det bästa sättet är att se till att varje invånare av en kommun kan fungera smidigt som en del av flerspråkiga gemenskaper där alla blir förstådd på sitt eget modersmål.

Jag förstod själv hur viktigt det svenska språket är i samhället först när jag var vuxen. Jag kommer från Birkaland, där tvåspråkigheten inte var starkt närvarande i mitt hem. När jag flyttade till Österbotten märkte jag vad jag missade. Senare i livet lärde jag mig, och svenska kunskapen blev till stor nytta både på arbetsplatsen och på fritiden. På grund av mina erfarenheter vill jag inte att något finskt barn skall sakna förståelse för vikten av språkkunskaper. Varje barn måste garanteras lika möjligheter att lära sig språk i en trygg miljö. Därför ska utbildningen inte skäras ned. Man måste också vara särskilt uppmärksam på att inget barn måste kompromissa om sina språkkunskaper på grund av att man inte kan fylla på grupperna. Undervisning bör ordnas för alla som vill ha undervisning, även om det bara finns några som vill ha det.

Livslångt lärande får inte heller glömmas bort när det gäller att fatta beslut i kommuner. Organisationer som medborgarinstitut ser till att befolkningen ständigt utvecklar språkkunskaper. Denna verksamhet måste stödjas.

Ofta när man talar om de olika språkens ställning i samhället, stannar diskussionen endast på undervisningsnivå. Debatten fokuserar ofta på att tala om vilket språk som ska vara obligatoriskt och vilket ska inte vara det. Undervisningen är naturligtvis en viktig del av språkinlärningen, men den unika språkkulturen måste skyddas även på andra politikområden.

Jag tror att var och en kan lära sig, så länge det finns en gynnsam miljö för det. Det viktigaste är att lära sig förstå olika personer. Jag vill vara med och bygga en kommun där det finns mötesplatser där ungdomar med olika språkbakgrund kan mötas. Mötesplatser skapas genom finansiering av exempelvis idrottsföreningar och andra föreningar, såsom ungdomsföreningar. Vi behöver också samarbete över kommungränserna mellan de kommuner där språkfördelningen är olika. Vi måste se till att alla har en hobbymöjlighet eller något annat nätverk genom vilket de kan utveckla sig själva som språkanvändare.

Ofta förstår man saker först när man ser dem med egna ögon. Därför måste man satsa på att allt fler människor från ett enspråkigt område ser Österbotten vackra skärgårdsnatur och en unik språkkultur där finska och svenska lever i harmoni med varandra. Genom att bygga en företagarvänlig kommun och investera i ett tilltalande kommunvarumärke främjar man den inhemska turismen och därmed också tvåspråkigheten.

Juulia Tuominen
Kommunalvalkandidat i Malax