NY ORDFÖRANDE FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTEN: MINNA ROUKKIO-TAIPALE

Minna Roukkio-Taipale valdes för ordförande av de Gröna i Mellersta Österbotten. Vem är Minna? Här hittar du vår kort intervju om Minna.

Vem är du?
Jag har examen i processingenjöring i Kemi. Miljövårdsteknik var mitt viktigaste inriktningsalternativ. Nuförtiden jobbar jag som VVS-planerare, men mitt viktigaste arbete I världen är att vara mamma till 3 barn

Hur började du med Gröna partiet och blev aktiv inom gröna politiken?
Jag blev bekant med gröna politiken några år sedan via kommunalvalet. Jag har alltid haft “ett grönt hjärta”, ibland lite överdrivet grönt. Att bli medlem I partiet hade jag var någonting som jag bara fundera, att I Gröna partiet måste man tänka likadant av hela ideologin. Då man fått veta, att man kan ha sina egna åsikter i vissa saker, fanns det inget problem nåmera att delta.’

I sista valet gick det bra för Mellestra Österbotten och nu har ni hittat många nya kandidater. Har du någon åsikt, att varför så?
Det här låter jätte bra, men tyvärr kan jag inte ta asvar av det. Jag är bara jätte nöjd, att vi har kunnat hitta bra kandidater och att Gröna politiken intresserar folk. Men det finns alltid möjligheten att förbättra!

Som ordförande, hur ser du fram till riksdagsvalet?
Jag är jätte nöjd att vi har åtminstone en kandidat för riksdagsvalet. Jag är medveten av attityder som folk har I Mellestra Österbotten, och vet, att kandidaten måste faktiskt bo I området. Lokaliteten betyder mycket här. Det är lättare att träffa folk, föra kampanj och skaffa gamla, samt nya röster, då man förstår lokalitetens betydelse.

Hur känns det att börja som ordförande?
Jag uppskattar att har blivit valt I arbetet, det får mig ödmjuk. Ensam är jag ingenting – tillsammans kan vi köra fram gröna ideologin, hitta nya ideer och växa I Mellestra Österbotten. Tiden har varit jobbig för oss alla med pandemin och flera olika val – nu är det dags att andas och börja på nytt. Bättre än tidigare.