Jätteiden erilliskeräyksen kasvattaminen hyödyttää luontoa usealla tavalla

äteasiat ovat oma lajinsa, ja niiden käsittelyyn on oma lainsäädäntönsä. Jätteiden lajittelun ymmärtämiseksi on hyvä lukea ensin ympäristölakia. Minun ensi kosketukseni ympäristölakiin oli ennen vuoden 2000 muutoksia. Jo silloin luki laissa, että jäte on hyödynnettävä ensisijaisesti materiana ja vasta toissijaisesti energiana. Tämä on mahdollista vain, jos se huomioidaan jo jätteiden keräyksessä. Eli kerätään erikseen biojäte, metalli, lasi ja muovi. Lisäksi erilliskeräys on tarpeen niille jätteille, jotka vaikeuttavat koko erän hyödyntämistä esim. elohopea, palovaroittimet ja loisteputket. 

Valtakunnallisesti tavoitteena on jätteiden erilliskeräyksen kasvattaminen. Erilliskeräyksen lisäämisestä saadaan hyötyä energian säästönä, maapallon luonnonvarojen tehokkaana hyödyntämisenä sekä kierrätyksen avulla ympäristön likaantumisen ja kaatopaikkojen tarpeen vähenemisenä. Tavoitteena on kierrättää yhdyskuntajätteestä 55% vuonna 2025, 60 % 2030 ja 65% 2035. Pakkausjätteelle (metalli, muovi, pahvi) vastaavat tavoitteet ovat 65% 2025 ja 70% 2035. Lähteenä luvuille Ym.fi. 

Erilliskeräyksissä on meillä Keski-Pohjanmaalla oltu hyvin liikkeellä ainakin biojätteen osalta. Lainsäädännöllä tasataan vaatimuksia ja mahdollisuuksia koko maahan. Jätelakia uusitaan osissa ja seuraavaksi lisätään kunnan järjestämisvastuuta sekä taloyhtiöiltä kerättäviä jätelajeja. Jätehuolto järjestetään Pohjanmaan kuntien alueella Pohjanmaan jätelautakunnan ja viranomaisten kautta Ekoroskin avulla. Jäteyritykset keräävät jätteet Ekoroskin kilpailuttamien alueiden mukaisesti ja toimittavat jätteet Ekoroskille, joka puolestaan toimittaa ne eteenpäin kunkin oikeaan osoitteeseensa. 

Kuntien mahdollisuus onnistua vaatii talouskohtaisen jätteenkeräyksen myös omakotitaloissa. Omakotitaloissa hintaan voi vaikuttaa ottamalla yhteisastia yhdessä naapurin kanssa, tai harventaa tyhjennysväliä. Loput jätelajit saa viedä ilmaiseksi Hyötyjäteasemille ja jotain jätelajeja myös ekopisteille. Pohjanmaan jätelautakunnan viranomaisen yhteystiedot saa nettisivuilta www.ekoso.fi ja tiedotus hoituu Ekoroskin sivun https://www.ekorosk.fi/fi/kotitaloudet/ kautta. Näiltä sivuilta löytyy myös lajitteluohjeet, lomakkeet, ja laskutuksen perustietoja. Huomaathan myös, että paperipussien käyttö biojätteen keräykseen vähentää korotuspainetta biojätteen hintaan. Eli myös omalla toiminnalla voi vaikuttaa jätteenkeräyksen hintaan.

Minna Roukkio-Taipale