Ensi vuoden kuntavaalit lähestyvät kovaa tahtia, ja Vaasan Vaalipiirin Vihreät ovat saaneet jalkeille ennätysmäärän ehdokkaita – 139 kappaletta!

Tässä listattuna kaikki upeat ehdokkaamme paikkakuntakohtaisesti!

ALAJÄRVI
Karoliina Takamäki
Alexandra Rabirokh
Petri Rinta-aho
Jenni Kuisti
Kirsi Huttu-Nevanperä
Heli Hämäläinen

ALAVUS
Ida Nurmi
Niina Laitio
Jari Ahola
Satu Hautamäki

EVIJÄRVI
Kristian Wetterstrand

ILMAJOKI
Sari Ylipulli
Heidi Olli
Anu Autio
Jenna Jäske

KASKINEN
Aino Vuorinen
Fanni Kukkonen
Topi Kanerva

KAUHAJOKI
Anne Ylihärsilä
Ville Saarenketo
Tatu Siltanen
Laura Kuja-Kyyny

KAUSTINEN
Pilvi Norrena
Jenna Alaspää

KOKKOLA
Toni Virrankoski
Ari-Pekka Uuskartano
Teija Tynkkinen
Laura-Maria Sahlgren
Minna Roukkio-Taipale
Ari Matti Luosa
Reetta Mourujärvi
Ida Niemi
Anders Nyman
Salla Kivipuro
Kukka-Maaria Koskinen
Jaana Laakso
Johanna Laakso
Tomi Hirvinen
Chau Huynh
Tanja Joutsen-Bergbacka
Tuomas Jukkola
Eveliina Kallio
Caro-Viljami Kauhanen
Miia-Riina Aho
Joni Autio
Kirsi Biskop
Hanna Cygnel
Faisa Egge
Milla Marika Forsell-Tast
Helena Hannila
Reijo Hannila

KUORTANE
Altti Tarmasto
Carita Paakkanen
Sulevi Riukulehto
Tuomas Mikkola
Kaija Kiviluoma

KURIKKA
Tuomas Vähämaa
Outi Vesavuori
Katariina Siekkinen
Sampsa Silander
Ellen Ojanen
Mikael Paajanen
Joonas Moberg
Ville Nisonen
Marko Koivuniemi
Hanna Härkönen
Mikko Jokipii
Alijan Danish

LAPUA
Irena Ulvinen
Marjo Marttala
Tuomas Männistö
Topias Lahdensuo
Elli Keltto

MAALAHTI
Juulia Tuominen

MUSTASAARI
Markku Harju
Jonathan Hemming

NÄRPIÖ
Sirkka Suurla
Jan Syren
Jonna Nykänen
Topi Kanerva

PEDERSÖRE
Thomas Snellman

PIETARSAARI
Anni Teerikangas
Hanna Palovuori
Anders Kronholm

SEINÄJOKI
Heidi Väliaho
Jussi Teppo
Lotta Saarteinen
Taavi Horila
Sirpa Ollila
Hannele Salmela
Henna Salo
Sam Terence
Sohrab Siddiqi
Toni Kurkimäki
Suoku Sirén
Perttu Paski
Henna Rantasaari
Nuutti Rintala
Liinamaria Roos
Jani Korpela
Kari Rosell
Kaisa Lähdesmäki
Tuomas Ojajärvi
Mikko Muilu
Jenny Mäkikomsi
Jani Mäkinen
Anu Koivulahti
Kivi Laakso
Maria Jaskari
Aapo Jumppanen
Laura Kivimäki
Laura Ala-Kokko
Anna Granlund

VAASA
Omar Yehia
Juha Tuomikoski
Matti Tuomaala
Anssi Tervonen
Tobias Simon
Maria Saita
Harri Salovaara
Tapio Osala
Francis Oyeyiola
Marko Perälä
Jussi Loukiainen
Sanni Lukkarila
Sari Pukkila
Mayya Ratsuk
Tuula Närvä
Pia Maarit Kokko
Bram Kooistra
Iida Laurila
Kaarlo Lepistö
Marion Lepistö
Paula Hiipakka
Antti Huhtanen
Lotta Alhonnoro
Olli Autio
Emine Ehrström

VETELI
Hannu Saari

ÄHTÄRI
Ville Veintie


Kontakti:
Mikko Jokipii
Toiminnanjohtaja
Vaasan Vaalipiirin Vihreät ry
050 584 8284
mikko.jokipii (ät) vihreat.fi