Pohjanmaa vihertää ja tähtää kestävään kehitykseen

Vaasalainen kaupunginvaltuutettu Ivanka Capova
Kuva: Paula Hiipakka

Olisitko uskonut kymmenen vuotta sitten, että vuonna 2020 enemmistö energiantuottajista pyrkii pääsemään hiilestä eroon jo vuoteen 2025 mennessä tai että Vaasan kaupunki aikoo olla hiilineutraali 2020-luvulla? En olisi minäkään uskonut, mutta näin onneksi on. Miten tähän on tultu?

Muutama
vuosi taaksepäin Vaasan kaupungissa hyväksyttiin energia-
ja ilmasto-ohjelma
, jonka tärkeimpiä tavoitteita ovat mm.
energiatehokkuus, uusiutuvan energian käyttö,
kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen, hiilineutraalisuus ja
yhteisen tahtotilan luominen. Tänä keväänä kaupunginvaltuusto
hyväksyi kestävän
liikkumisen ohjelman
, jonka avulla tavoitellaan käännettä
siihen tosiasiaan, että tieliikennepäästöt aiheuttavat
kolmanneksen Vaasan hiilidioksidipäästöistä. Ohjelmassa tehdyn
kyselyn mukaan 90 % vastaajista olivat valmiita panostamaan enemmän
pyöräilyyn ja joukkoliikenteeseen. Erityisesti esille nousivat
joukkoliikenteessä tarvittava tiheämpi vuoroväli.

Vaasan
kaupungin omistama yhtiö, Vaasan Sähkö, ottaa tänä vuonna
käyttöön Suomen suurimman maanalaisen energiavaraston, jonka
avulla hiilestä luopumista nopeutetaan ja siirtymistä uusiutuvien
ja hiilineutraalien energialähteiden käyttöön kaukolämmön
tuotannossa. Yhtiö selvittää myös mm. geolämmön käyttöä ja
hukkalämmön talteenottoa sekä tarjoaa kuluttajille
aurinkopaneelijärjestelmiä.

Vaasan
kaupunki, yhdessä viiden muun kunnan kanssa, omistaa jätehuollosta
vastaavan Stormossen Oy:n. Stormossen tekee biojätteestä ja
lietteestä kompostimultaa ja liikennepolttoainetta, jota tankkaavat
Vaasassa ajavat joukkoliikennebussit. Jäteyhtiö on perustanut
Suomen ensimmäisen kierrätysgalleria Minimossenin, jossa myydään
kierrätettyjä tuotteita. Stormossen yhdessä kuuden muun
kunnallisen jäteyhtiön kanssa puolestaan omistaa Westenergyn Oy:n,
joka tekee kierrätykseen kelpaamattomasta jätteestä polttamalla
sähköä, kaukolämpöä ja uusiomateriaaleja. Westenergy pyrkii
kiertotalouteen ja tavoittelee hiilineutraaliutta. Tässä heillä on
apunaan Vaasan yliopiston tutkimusalusta VEBIC, jonka kanssa
ratkaistaan hiilidioksidin
talteenoton taloudellisia ja käytännöllisiä edellytyksiä
.

Vihreät ovat olleet tekemässä ja edistämässä edellä mainittuja askeleita kohti kestävää ja vastuullista huomista hallituksissa, ohjausryhmissä, lautakunnissa ja valtuustoissa. Näiden jo otettujen askeleiden lisäksi meillä on edessä vielä iso työmaa. Vaasan tieliikennepäästöjä tulisi vähentää 90 %, jotta Vaasan kaupunki saavuttaisi tavoitteensa olla hiilineutraali vielä 2020-luvulla. Jätteiden määrä Suomessa on tasaisesti kasvanut, vaikkakin uusiokäyttöä on parannettu ja jätettä päätyy kaiken kaikkiaan kaatopaikalle yhä vähemmän. Akuutti kysymyksemme on edelleen, miten turvaamme nykyisille ja tuleville sukupolville elinkelpoisen maapallon. Siksi vihreiden politiikan ydinkysymyksiä ovat Ilmastomuutoksen hillitseminen ja lajikadon pysäyttäminen. Sitkeät ponnistuksemme tuottavat tulosta Pohjanmaalla, mutta tarvitsemme sinua mukaan saadaksemme kestävän kehityksen muutoksen nopeammin aikaan kaikissa Pohjanmaan maakunnissa. Tule mukaan maakuntien vihreiden toimintaan:

Vaasanseudun Vihreät
Etelä-Pohjanmaan Vihreät
Keski-Pohjanmaan Vihreät
Pietarsaaren Vihreät
Lakeuden Vihreät Naiset
Vaasan vihreät nuoret ja opiskelijat

Ivanka Capova
Vihreä kaupunginvaltuutettu Vaasasta