Ilmastoaloite: Pietarsaaren vihreät esittää kaupungin liittymistä Hinku-verkostoon

Pietarsaaren vihreiden varapuheenjohtaja Anni Teerikangas jätti tänään aloitteen Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa: Ilmastoaloite Pietarsaaren kaupungin liittymiseksi Hinku-verkostoon Suomen ympäristökeskus SYKE ylläpitää suomalaisten kuntien Hinku, eli Hiilineutraali kunta -verkostoa. Hinku-verkosto on vuonna 2008 perustettu ilmastonmuutoksen hillinnän edelläkävijöiden verkosto, joka kokoaa yhteen kunnianhimoisiin päästövähennyksiin sitoutuneet kunnat, ilmastoystävällisiä tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset sekä energia- ja ilmastoalan asiantuntijat. Hinku-verkostossa on

Rantasaari väistyy valtuutetun paikalta, Ala-Kokko Seinäjoen kaupunginvaltuustoon

Vuodesta 2013 Seinäjoen kaupunginvaltuustossa istunut Henna Rantasaari oli päättänyt jo ennakkoon luopuvansa paikastaan valtuustossa, jos hänet valitaan hyvinvointipäällikön virkaan. – Mietin asiaa pitkään. Velvoitetta luopua ei ole, mutta koen tämän kaikille parhaimmaksi vaihtoehdoksi. Hyvinvointipäällikkönä teen tiivistä yhteistyötä kaikkien kaupungin toimialojen kanssa ja eteeni tulee väistämättäkin samoja asioita, joista valtuustossa päätetään. Ja koen myös, että vihreä

Arvoa asiantuntijalle

Joka viides käyttää sosiaalipalveluita. Ne ovat yhteiskunnan toimivuuden, turvallisuuden ja myös yksilön hyvinvoinnin kannalta äärimmäisen tärkeitä palveluita. Niitä toteuttamassa on moninainen ammattilaisten joukko. Työ on monin tavoin vaativaa ja kuormittavaa.  Sosiaalityöntekijä käyttää työssään merkittävää julkista valtaa. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän työnkuvaan kuuluvat esimerkiksi huostaanoton valmistelut ja kiireellisen sijoituksen päätökset. Päätöksistään hän vastaa henkilökohtaisesti lain edessä. Kirjaimellisesti ihmishenget

Huoltovarmuus myös terveydenhuoltoon

2020-luku tuntuu olevan monenlaisten kriisien aikaa. Jostain syystä meillä yleisesti tunnistetaan ongelmat maataloustuottajien, energiaitsenäisyyden ja maanpuolustuksen osalta, mutta terveydenhuoltoalan ongelmat lakaistaan maton alle. Tehy ja Super käyvät tällä hetkellä laaja-alaista työtaistelua hoitoalan palkkojen nostamiseksi. Hoitoala on erityisen naisvaltainen, ja siksi hoitoalan huonot työolot ja palkkakuoppa ovat naisspesifejä ongelmia. Tasa-arvolain (1986/609) mukaan ”viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan

Työtön, lähde politiikkaan! -Se parempi tukielätti

Mitä eroa on valtakunnanpoliitikolla ja työttömällä työnhakijalla? Helsingin Sanomat haastatteli kykypuolueen puheenjohtajaa Lauantaivieras -osiossaan 26.3. Haastattelussaan Petteri Orpo moitti yleiseen tapaansa hallituksen talous- ja työllistämistoimia riittämättömyydestä ja toisti samat iänikuiset hokemat menokehyksistä ja priorisoinneista. Ilmeisesti kokoomuksen johto ei näe kehuttavaa historiallisen korkeassa työllisyysasteessa, mikään ei ole tarpeeksi. Älyllisesti epärehellisintä kuitenkin haastattelun annissa oli iänikuinen väite

Imetyksen edistämisen tärkeydestä

Vauva muuttaa vanhempiensa maailman, ja tuo mukanaan suuren vastuun pienen elämän edellytysten järjestämisestä. Toisaalta vauva ei paljoa vaadi,  ravinto ja hellä hoiva ovat ne tärkeimmät. Suurin osa suomalaisäideistä haluaisi imettää lastaan, mutta vain osa onnistuu tavoitteessaan. THL:n ja WHO:n 6kk täysimetystavoitteeseen pääsee vain murto-osa äideistä, jo yhden kuukauden iässä vauvoista enää 58% on täysimetettyjä. Lisäksi

Kotihoitoa on kehitettävä rohkeasti Etelä-Pohjanmaalla

Kotisairaanhoitoa ja muita kotiin tuotavia palveluja on uudistettava ennakkoluulottomasti niin, että ihmiset voivat asua omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Jokaisella pitää olla myös mahdollisuus valita, muuttaako palvelujen äärelle kuntien keskuksiin, vai hankkiiko omatoimisesti lisäapua nykyiseen kotiin. Ikääntymisen myötä myös muistisairaudet lisääntyvät ja tehostetun palveluasumisen hoivakotipaikkoja ei riitä kaikille. Siksi tarvitsemme kaikki tahot mukaan hoivatalkoisiin. Julkinen ja

Nytänk kring patientdatasystemet

Indelningen i välfärdsområden skapar konstgjorda gränser i vårdhelheten. Kronoby lyfts upp som exempel där befolkningen förväntas rösta i Österbottens välfärdsområde samtidigt som många önskar få sin vård i Karleby. Tycker att Henrik Huhta på ett bra sätt belyste problematiken i sin insändare (4.1.). Landskapet Österbotten är 250 km långt och 30 km brett, vilket gör

Resursseja vanhusten ja vammaisten palveluihin

Hoitoalalla on tällä hetkellä kova kiire ja hoitajapula on todellinen. Itsellänikään ei ole ollut aikaa tehdä vaalikampanjaa, sillä työt vievät mennessään. Olen työskennellyt vanhusten ja vammaisten parissa yli 10 vuotta ja olen nähnyt sinä aikana paljon hoitoalaan kohdistuvia leikkauksia. Monikaan ei ymmärrä, kuinka nämä leikkaukset vaikuttavat vanhusten ja vammaisten elämään, ellei omassa lähipiirissä ole vanhuksia

Kuusi kuuta ja Saturnuksen renkaat

Aluevaalit lähestyvät, edessä ovat koko Suomea pysyvästi muovaavat vaalit, jonka seuraukset heijastuvat tuleville sukupolville. Väestön ikääntymisen ja yhä jatkuvan kaupungistumisen edetessä eri kuntien ja kaupunkien välinen kyky hoitaa peruspalveluitaan vaihtelee entistä enemmän.  Laajempi hyvinvointialue mahdollistaa laajan palveluverkoston säilyttämisen yhdenvertaisena asuinpaikasta riippumatta. Yhtenäiset pelisäännöt ja toimintatavat mahdollistavat myös toimintojen joustavamman kehittämisen ja tehostamisen.   Tuo mulle taivaalta