Henna Salo: Opetussuunnitelma perustuu tietoon

Henna Salo on seurakuntapastori, uskonnonopettaja sekä E-P:n Vihreiden puheenjohtaja

Teksti julkaistiin ILKKA-lehdessä sunnuntaina 29.9.2019

Kansanedustaja Mauri Peltokangas kirjoitti Ilkassa ke 25.9. otsikolla ”Setan propaganda elämänkatsomustiedon oppimateriaaleissa”.

Kirjoituksessa oli muutamia väärinkäsityksiä, jotka haluan korjata.

Peltokangas sanoi, että elämänkatsomustieto on niille, jotka eivät ole halunneet osallistua perinteiseen uskonnonopetukseen – ja ihmetteli, miksi et-opetus.fi-sivustolla on linkki eroakirkosta.fi -sivulle.

Peltokangas epäili et-opetus -sivun liittyvän jotenkin vihervasemmistoon. Se on kuitenkin VATAn eli Vakaumusten tasa-arvo ry:n ylläpitämä sivusto, jonka on tarkoitus jakaa tietoa elämänkatsomustiedosta. Sama yhdistys ylläpitää eroakirkosta.fi-sivustoa. Sivusto ei siis liity elämänkatsomustiedon opettamiseen tai sen opetussuunnitelmaan.

Suomessa on tällä hetkellä oikeus oman uskonnon opetukseen ja sen vuoksi esimerkiksi ev.lut. kirkon jäsen ei voi valita elämänkatsomustietoa, vaikka ei haluaisikaan uskonnonopetusta. Elämänkatsomustieto on katsomusaine niille, joilla ei ole uskonnollista vakaumusta sekä niille, joille oman uskonnon opetusta ei koulussa järjestetä.

Ilmastoahdistus tuskin on asia, joka ihan ensimmäisenä kuormittaa mielenterveyspalveluita. Nuorten valveutuneisuus tulevaisuudestaan on kuitenkin hyvä asia ja koulujen tehtävä on pitää huoli, että asiaa käsitellään jokaisen kehitystason mukaisesti. Aikuiset tekevät aikuisten tekoja ja lapset lasten.

On etenkin meidän aikuisten tehtävä ottaa ilmastoseikat tosissaan, kun teemme päätöksiä, jotka vaikuttavat tulevien sukupolvien mahdollisuuksiin elää maapallolla.

Mauri Peltokangas ihmetteli erityisesti sitä, että ”Mieskin voi synnyttää”. Sitaatti on napattu elämänkatsomustiedon oppikirjan kuvatekstistä ja kappaleen leipäteksti avaisi mitä se tarkoittaa.

Peltokankaan mukaan biologisesti mieheksi syntynyt ei voi synnyttää, mutta mikä on biologista? Suomessakin juridinen mies – transmies eli lyhyesti vain mies – on synnyttänyt. Tutkimusten mukaan transmiesten aivot ovat lähempänä keskivertomiehen kuin -naisen aivoja. Sukuelimet eivät välttämättä myöskään kerro, mitä kromosomeja henkilöllä on.

Sukupuoli ei biologisestikaan ole mustavalkoinen joko–tai -asia vaan monimutkainen psykofyysinen kokonaisuus. Mielikuvat, halut tai pelot eivät tätä tosiasiaa muuta.

On väärin, että kansanedustajan valta-asemasta käsin hyökätään vähemmistöjä vastaan. Uskonnottomilla on sananvapaus ja myös oikeus oman katsomuksen opetukseen. Transsukupuolisilla on tasavertainen ihmisarvo ja samoin nuorilla, jotka ovat kiinnostuneita elämän monimuotoisuudesta.

Nykytieteen faktat ilmastoon tai sukupuolen moninaisuuteen liittyen eivät liity sinänsä elämänkatsomustietoon oppiaineena. Ihmisten yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä kestävä kehitys ovat opetussuunnitelman läpileikkaavia teemoja, joita käsitellään jokaisessa oppiaineessa. Opetusta ohjaavat aina opetussuunnitelman perusteissa selvennetyt arvot, ei minkään yksittäisen tahon kuvitteellinen propaganda.

Perussuomalaiset ovat aiemmin korostaneet sananvapauden tärkeyttä. Kansanedustaja Peltokankaan vaatimat oppikirjaroviot eivät kuulu vapaaseen ja vastuulliseen yhteiskuntaan.

Henna Salo

seurakuntapastori, uskonnonopettaja, E-P:n Vihreiden puheenjohtaja

Seinäjoki